Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Seniorpolitikk – behov for justering? Analyse av praksis i seks foregangskommuner

T. Midtsundstad og H. Bogen

Søeklys på arbeidslivet 28(1-2) Universitetsforlaget 2011

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad