Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

T. Midtsundstad

Tidsskift for Velferdsforskning 22(1) Fagbokforlaget 2008

Les mer/Read more

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv, Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad