Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren
Privat tjenesteytende sektor i tall

Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

Fafo-notat 2018:15

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen, Kristine Nergaard

Andelen organiserte arbeidstakere er lavere i privat tjenesteytende sektor enn i arbeidslivet som helhet. Rekrutteringspotensialet for fagbevegelsen er stort, i form av et høyt antall uorganiserte arbeidstakere, samtidig som sysselsettings- og bedriftsstruktur skaper særlige utfordringer.

Dette notatet tar for seg organisasjonsgrader og kjennetegn ved arbeidstakerne i privat tjenesteytende sektor. Notatet er utarbeidet som en del av et prosjekt om LO-forbundenes innsats for å styrke organisering og rekruttering i sentrale bransjer innenfor privat tjenesteyting, nærmere bestemt overnatting og servering, varehandel, transport, vakt og renhold. I dette notatet beskrives de utvalgte bransjene og privat tjenesteytende sektor som helhet med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk. Øvrige resultater fra prosjektet er presentert i Fafo-rapport 2018:24, Organisering i servicesektoren: En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen. Prosjektet er utført på oppdrag fra Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10280

Fafo-rapport 2018:24: Organisering i servicesektoren