logo fafo 194x64
De ti største humanitære utfordringene i Norge

Ordrenummer:

10079

Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli

Fafo-notat 2009:05
ISSN 0804-5135

2009

Nettutgave

(pdf 1.45mb)

Fafo har på oppdrag fra Røde Kors listet opp de ti største humanitære utfordringer i Norge i dag. Rapporteringen til Røde Kors var et foilsett sammen med noen utdypende kommentarer og referanser. Vårt foilsett baserer seg på tilgjengelig forskning og statistikk. I dette notatet har vi gjort foilsettet tilgjengelig.

Vårt utgangspunkt for å peke ut de ti største humanitære utfordringene i Norge har vært at disse utfordringene er samfunnsproblemer som vi mener kan true det de fleste oppfatter som grunnlaget for et godt samfunn. For å kunne velge problemer som truer det gode samfunn, har det vært nødvendig å først beskrive hva som kan anses som viktige verdier og egenskaper ved det norske velferdssamfunnet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B