logo fafo 194x64
Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune

Ordrenummer:

10077

Leif E. Moland

Fafo-notat 2009:03
ISSN 0804-5135

2009

Nettutgave

(pdf793kb)

Dette notatet beskriver forsøksvirksomhet i Skedsmo kommune, der det langsiktige målet er å utvikle et bærekraftig arbeidsliv. I denne sammenhengen vil det si å utforme arbeidsplasser som reduserer risiko for sykdom, slik at det er mulig å stå i arbeid til man når avtalt pensjonsalder. Arbeidet skal ikke påføre ansatte belastninger som fører til tidligpensjonering. Notatet beskriver hvordan prosjektet har bidratt til:

    redusert omfang av små stillinger og uønsket deltid
    bedre arbeidsmiljø og økt trivsel blant ansatte
    redusert sykefravær
    bedre tjenestekvalitet

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B