Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Det regionale kompetansegapet
Ungdommens utdannings- og yrkesvalg i tre norske regioner
Fafo-notat 2000:18
ISSN 0804-5135

2000

Nettutgave

(pdf 170 kB)

Notatet tar utgangspunkt i problemstillingen om «kompetansegapet» i den norske verkstedindustrien. I Norge er det i ferd med å bli en utbredt mangel på faglært arbeidskraft, blant annet som følge av at så få unge velger fagutdanning og heller satser på mer typiske studieforberedende fag. For verkstedindustrien, som for en stor del baserer sin virksomhet på fagutdannet arbeidskraft, er denne utviklingen alvorlig. Den fører til et gap mellom behovet for kompetanse i næringen og tilbudet av kompetanse på arbeidsmarkedet. Dette kompetansegapet forsterkes ytterligere ved at mye av den tradisjonelle verkstedindustrien er lokalisert i distriktene som er tynt befolket og har begrenset rekrutteringsgrunnlag. Kompetansegapet i verkstedindustrien er dermed langt på vei et regionalt problem.

I notatet reises spørsmål om hvorfor det er så få unge som velger fagutdanning rettet mot den regionale industrien, om hva det er som styrer ungdommens utdannings- og yrkesvalg, og om hva myndighetene kan gjøre for å påvirke flere unge til å velge fagutdanning tilpasset det regionale arbeidsmarkedet. Spørsmålene søkes besvart gjennom en undersøkelse i tre norske regioner som har til felles at det er mangel på faglært arbeidskraft i verkstedindustrien. De regionale undersøkelsene baserer seg dels på offentlig statistikk om arbeids- og næringsliv, demografiske forhold og utdanningssystem, dels på en representativ spørreundersøkelse av mer enn 1700 skoleelevers preferanser vedrørende valg av utdanning og framtidig yrke.

Ordrenummer:

651