Eldre i velferds-Norge

Hilde Lorentzen

Fafo-notat 801

Forskningstema: Velferdstjenester

Utgitt: 1987 Id-nr.: 801