logo fafo 194x64
Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter

Ordrenummer:

10001

Leif E. Moland

Fafo-notat 2006:11
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 482k)

Oslo kommune startet våren 2004 et arbeid for å redusere omfanget av uønsket deltid blant kommunens ansatte. Fafo har vært engasjert til å bistå kommunen i dette arbeidet i form av forelesninger, prosessveiledning og en empirisk kartlegging av deltidsfenomenet i Oslo. Dette notatet er det andre av tre rapporteringer til Utviklings- og kompetanseetaten. Det beskriver Abildsø Bo- og rehabiliteringssenters (ABR) erfaringer med "Fleksibel arbeidstid" (FA), en arbeidstidsordning der de ansatte hver 6. uke fordeler vakter for neste periode. I et senere notat vil dette arbeidet vurderes i lys av målsettingene for det overgripende deltidsprosjektet.

I det første notatet, Uønsket deltid – også et Oslo-fenomen, ble det dokumentert at Oslo har et langt større antall små, uønskede stillinger enn en tidligere har trodd, og at dette er uheldig både for de ansatte det gjelder, for en effektiv tjeneste og for kvalitetens på tjenesten til bruker.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B