logo fafo 194x64
Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer

Ordrenummer:

10255

Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2017:05
ISSN 0804-5135

2017

Notatet gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50−70 år innen KS’ tariffområde for perioden 2010−2015. Analysene bygger på omfattende registerdata fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Notatet beskriver endringer i forventet pensjonsalder og pensjoneringsrater etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Notatet er vedlegg til rapporten: Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B