Skip to main content

Tidligpensjonering i kommunal sektor


Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren.

Vi beskriver dette mønsteret ved hjelp av tidligpensjonsrater, pensjoneringskurver og forventet (reell) pensjoneringsalder, samt beskriver variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruk av ulike ordninger (uførepensjon, AFP og tjenestepensjon) over tid og mellom grupper, samt foretar enkle analyser av årsakene til tidligavgangen, basert på registerdata fra KLP og SPK, tilsvarende det som er gjort i Fafo-rapport 509, Fafo-rapport 2007:39, Fafo-rapport 2011:23 og Fafo-rapport 2014:35.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2016
  • Avsluttes:
    januar 2017

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret