logo fafo 194x64
HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning

Ordrenummer:

10033

Kristin Alsos

Fafo-notat 2007:13

ISSN 0804-5135

2007

Nettutgave

(pdf 487kb)

Som en følge av EU-utvidelsen den 1. mai 2004 har antall polske bedrifter med oppdrag i Norge økt kraftig. Dette gjelder særskilt innenfor byggenæringen. I dette notatet sammenligner vi polske og norske HMS-regler for byggeplasser med et særlig fokus på den byggevirksomhet som skjer på petroleumsanlegg på land. Formålet er å se om de polske virksomhetene møter andre krav i Norge enn de gjør i hjemlandet. Vi stiller følgende spørsmål:
• Er det store forskjeller i HMS-reguleringene i Norge og Polen?
• Hvilke krav stiller tilsynsmyndighetene til bedrifter i disse landene?
Notatet beskriver også hvordan arbeidstakermedvirkning og partssamarbeid er organisert i de to landene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi