logo fafo 194x64
Lønnsfordeling i kommunesektoren

Ordrenummer:

10276

Bård Jordfald og Elin Svarstad

Fafo-notat 2018:11

ISSN 0804-5135

2018

Last ned nettutgaven

(pdf 901 kB)

Dette notatet er en del av et prosjekt som tar for seg lønnsutviklingen i offentlig sektor. Notatet går nærmere inn på hvorledes lønnsveksten har fordelt seg fra 2008 og fram til 2014. Blant annet analyseres hvordan veksten har fordelt seg mellom lavest og høyest lønte, etter yrkesgrupper og etter forskjellige forhandlingsbestemmelser i den kommunale hovedtariffavtalen.

Se også (last ned pdf):

Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet, Fafo-notat 2018:16
Lønnsfordeling i helseforetakene, Fafo-notat 2018:17
Lønnsfordeling i privat sektor, Fafo-notat 2018:19

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi