logo fafo 194x64
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Ordrenummer:

10241

Kristin Jesnes

Fafo-notat 2016:17
ISSN 0804-5135

2016

(pdf 1,4 MB)

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen i ulike europeiske institusjoner som følge av blant annet finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. I dette notatet ser vi nærmere på den franske minstelønnsordningen. Frankrike har hatt en lovfestet minstelønn siden 1950, og minstelønnen er ansett som en grunnleggende institusjon i den franske arbeidslivsmodellen. Hvordan fungerer ordningen, og hvordan utvikler minstelønnen seg over tid? Hvilken innvirkning har den på de kollektive forhandlingene og på lønn? Hvordan påvirker den sysselsettingen? Og er minstelønnen med på å redusere fattigdom, som var dens opprinnelige mål? Dette er noen av spørsmålene vi ser nærmere på i dette notatet. Notatet er basert på en gjennomgang av tilgjengelig litteratur om emnet, samt intervjuer med representanter fra tre arbeidstakerorganisasjoner i Frankrike, gjennomført i desember 2015 og januar 2016.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B