logo fafo 194x64
NTLs omdømme 2018
Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter

Ordrenummer:

10273

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2018:08
ISSN 0804-5135

2018

Hvordan oppfatter fagorganiserte og uorganiserte i statlige virksomheter arbeidstakerorganisasjonenes arbeid for medlemmene? Dette notatet viser resultatene fra en undersøkelse rettet til ansatte i staten og gjennomført av Fafo i januar 2018. NTL er det desidert best kjente forbundet blant statsansatte. I notatet blir svar fra NTLs medlemmer sammenliknet med svarene fra medlemmer i de andre arbeidstakerorganisasjonene sett under ett. Tallene viser stor likhet mellom NTL og andre organisasjoner, men også at NTL på noen områder skiller seg ut. Undersøkelsen viser dessuten hvilke grunner de uorganiserte oppgir for ikke å stå tilsluttet en fagforening.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B