Fafo-notater

Rapportsøk

Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2018:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård

Fafo har på oppdrag for Bærum kommune gått igjennom dagens varslerordning. Kommunen etablerte et eget varslersekretariat allerede i 2007, og vi retter særlig oppmerksomhet mot dette, samtidig som vi omtaler varsling i linja og varsling til bedriftshelsetjenesten. Avslutningsvis i notatet presenteres noen mulige forbedringspunkter som vi ber kommunen vurdere.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10274