Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
LOs tillitsvalgtpanel, høst 2013

Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen

Fafo-notat 2014:04

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Anne Mette Ødegård

LOs tillitsvalgtpanel består av drøyt 3500 tillitsvalgte fra hele landet, og representerer samtlige LO-forbund. Gjennom korte spørreundersøkelser vil de tillitsvalgte få si sin mening om aktuelle temaer i norsk arbeidsliv. Fafo har stått for opprettelsen av panelet og gjennomfører undersøkelsene, på oppdrag fra LO. LOs tillitsvalgtpanel utføres som en del av www.arbeidslivet.no, som er en kunnskapsbasert nettportal om forhold i arbeidslivet. Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO og Fafo.

Denne runden av LOs tillitsvalgtpanel ble gjennomført høsten 2013 og omfatter flere ulike temaer, som:

  • Hva er holdningene til reglene om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft?
  • Utbredelse av innleid arbeidskraft og likebehandlingsbestemmelsene.
  • Hva er tillitsvalgtes erfaringer med og holdninger til arbeidstidsbestemmelsene?
  • Hva er holdningene til konkurranseutsetting?
  • Tillitsvalgtes synspunkter på tiltak mot sosial dumping.
  • Kontroll og overvåkning på arbeidsplassen.
  • Tillitsvalgtes holdning til avtalefestet pensjon (AFP).

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10191