Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2000:10

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

I dette notatet presenteres beregninger av organisasjonsgraden på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i perioden 1945-1998. Organisasjonsgraden uttrykker forholdet mellom antall organiserte og antall organiserbare. For arbeidstakerorganisasjonene operasjonaliseres dette til forholdet mellom antall organiserte lønnstakere og antall yrkesaktive lønnstakere. For arbeidsgiversiden brukes forholdet mellom antall sysselsatte i medlemsbedriftene og antall lønnstakere i privat sektor.

På arbeidstakersiden steg organisasjonsgraden markant frem til begynnelsen av 1950-tallet, men har siden ligget stabilt mellom 50 og 57 prosent. LOs andel av de organiserte lønnstakerne har gått jevnt tilbake i etterkrigstiden. Tall for arbeidsgiversiden i privat sektor viser en stigning i organisasjonsgrad frem til midten av 1960-årene, etter det har utviklingen vært noe ujevn og organisasjonsgraden ligger i dag på om lag 55 prosent.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 643