logo fafo 194x64
Organisering og avtaler i finanssektoren

Ordrenummer:

10267

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2018:02
ISSN 0804-5135

2018

(pdf 691 kB)

I 2013 avviste Finans Norge å opprette tariffavtale med LO-forbundet Handel og Kontor (HK) i en avdeling i et forsikringsselskap. Arbeidstvistloven gir fagforeninger lov å gå til streik for å få opprettet tariffavtale. LO og HK hadde imidlertid en hovedavtale med Finans Norge som satte stopper for dette. I dette notatet ser vi på i hvilken grad bestemmelsene i avtalene i finanssektoren er spesielle, og hva som spiller inn når omfangsbestemmelser og bestemmelser om rett til å gjøre gjeldende tariffavtaler utformes. Er det slik at HK holdes ute gjennom et regelverk som er annerledes enn det som finnes i andre deler av arbeidslivet og for andre organisasjoner? Avtalene i finanssektoren har mange likhetstrekk med avtaler i andre sektorer, men de har også noen særegenheter.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B