logo fafo 194x64
Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune
Forundersøkelse

Ordrenummer:

10240

Lise Lien

Fafo-notat 2016:16
ISSN 0804-5135

2016

(pdf 240 kB)

Tema for dette notatet er Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er flere undersøkelser som viser lavere yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne sammenlignet med befolkningen totalt. Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser er et tiltak for inkludering av denne gruppen i det ordinære arbeidslivet. Kommunens traineeprogram skiller seg ut fra en rekke andre inkluderingsprosjekter ved at personene i programmet ansettes i ordinære stillinger på ordinære vilkår, ut fra kompetanse og kompetansekrav. Formålet med dette forprosjektet har vært å få mer kunnskap om kommunens traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B