Virker verktøyet?
Evaluering av «IA-funksjonsvurdering – En samtale om arbeidsmuligheter»

Ordrenummer:

10003

Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland

Fafo-notat 2006:13
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 758k)

IA-funksjonsvurderingsverktøyet ble utarbeidet av Prosjekt for inkluderende arbeidsliv i Rikstrygdeverket (RTV) i 2004 som et hjelpemiddel for arbeidstaker og arbeidsgiver til selv å løse utfordringer i forbindelse med den ansattes reduserte arbeidsevne. RTV ønsket nå en systematisk evaluering av verktøyets nytteverdi for arbeidslivet. Da Fafo høsten 2005 fikk evalueringsoppdraget, var RTV åpne for at resultatet kunne innebære alt fra en avvikling til utvikling av verktøyet. Notatet viser at vi ikke foreslår avvikling.