Fafo-publikasjoner

Rapportsøk

Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak
Annotert bibliografi

Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes

Fafo-rapport 011

Finnes i Nasjonalbiblioteket

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Utgitt: 1983 Id-nr.: 011