logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset

Om å bli eldre med hiv

Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:42
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Digitale skillelinjer

Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg

En mulighet for kvalifisering

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere

Fafo-rapport 2018:34
Tove Midtsundstad

Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Fafo-rapport 2018:33
Anne Inga Hilsen

Når jobben settes ut på anbud

Outsourcing av renhold i Forsvaret
Fafo-rapport 2018:32
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018

Fafo-rapport 2018:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg

Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia

Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige
Fafo-rapport 2018:29
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Verve og beholde

Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund

Renholdsbransjen sett nedenfra

Fafo-rapport 2018:26
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Assistentenes rolle i barnehagene

Fafo-rapport 2018:25
Assistentenes rolle i barnehagene

Organisering i servicesektoren

En analyse av fagforbundenes innsats for å bedre rekrutteringen
Fafo-rapport 2018:24
Johan Røed Steen

«It takes a village»

Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B