Arbeid, helse og læring
En empirisk undersøkelse av Melbu Fiskeindustri AS. Bedriftsstudier – BU 2000
Fafo-rapport 248
ISBN 82-7422-214-8

1998

Nettutgave

(pdf 552 kB)

Ennå finnes det i Norge betydelige industriområder hvor monotont og slitsomt arbeid ikke har fått noen god teknologisk løsning. Dette gjelder blant annet  store deler av metallindustrien, elektroteknisk industri, trevareindustri, fiskeforedling og annen næringsmiddelindustri. Følgene er en høyere grad av yrkessykdommer, uførepensjonering og førtidspensjonering enn på andre områder og i andre bransjer. For bedriftene er det høye sykefraværet for lengst blitt en negativ konkurransefaktor samtidig som de blir tapere i kampen om små ungdomskull.

Inntil problemet har fått en teknologisk løsning, vil bedriftene ikke ha noe annet valg enn å forsøke å løse det gjennom forandringer i arbeidsorganisasjonen. Stikkordet er jobbrotasjon. Men jobbrotasjon krever oppgradering av de ansattes kompetanse: Flere må kunne mer.

Denne rapporten dokumenterer sammenhengen mellom læring, arbeid og helse i en fiskeforedlingsbedrift: Uten læring, liten variasjon i arbeidet og dårlig helse. Dessuten kartlegges barrierene mot opplæring og rotasjon blant de ansatte, i ledelsen og i selve arbeidsorganisasjonen. Rapporten viser også til de mulighetene som finnes for en utvidet rotasjon i fiskeindustrien.

Ordrenummer:

248