logo fafo 194x64
Bemanningsbransjens gråsoner

Ordrenummer:

20310

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2013:20

ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

ISBN 978-82-324-0006-5 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2013 112 s kr 262,- Ordrenr: 20310

Nettutgave

(pdf 626 kB)

Siden 2000 har norske virksomheter hatt lov til å dekke midlertidig arbeidskraftbehov gjennom innleie av arbeidskraft. Bemanningsbransjen har dermed økt, og særlig etter EU-utvidelsen i 2004. Både liberaliseringen i 2000 og gjennomføringen av EUs vikarbyrådirektiv fra 1. januar 2013 er avgjørende for hvordan aktørene kan opptre. Hva som er lov og hva som ikke er lov vil som regel være klart, men det vil likevel finnes tilfeller som befinner seg i grenseland. I denne rapporten ser vi nærmere på enkelte av disse gråsonene. Hvordan forholder aktørene i markedet seg til reguleringer, og hvilke muligheter gir regelverket for tilpasninger og omgåelser?

262,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi