Fafo-rapporter

Rapportsøk

BygningsInformasjonsModellering (BIM)
En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska

Svein Erik Moen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2010:31

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

I denne rapporten beskrives det hvordan Skanska og Statsbygg har planlagt og gjennomført implementeringen av BIM, hvordan BIM endrer arbeidet til de prosjekterende, og hvilke nye krav som legges på dem. Videre beskrives hvilke muligheter som ligger i BIM og de erfaringene Skanska og Statsbygg har gjort seg. Mange har lært mye. Og: BIM som verktøy er ikke ferdig utviklet. En del tabber er gjort på veien. Forventningene til BIM har vært store hos ildsjelene. Praktikerne er mer moderate, men de er positive. Denne rapporten viser at både ildsjeler og praktikere er på riktig vei med sine utprøvinger av BIM.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20175