logo fafo 194x64
BygningsInformasjonsModellering (BIM)
En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska

Ordrenummer:

20175

Svein Erik Moen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2010:31
ISBN 978-82-7422-751-4
ISSN 0801-6143

2010

Nettutgave

(pdf 732kb)

I denne rapporten beskrives det hvordan Skanska og Statsbygg har planlagt og gjennomført implementeringen av BIM, hvordan BIM endrer arbeidet til de prosjekterende, og hvilke nye krav som legges på dem. Videre beskrives hvilke muligheter som ligger i BIM og de erfaringene Skanska og Statsbygg har gjort seg. Mange har lært mye. Og: BIM som verktøy er ikke ferdig utviklet. En del tabber er gjort på veien. Forventningene til BIM har vært store hos ildsjelene. Praktikerne er mer moderate, men de er positive. Denne rapporten viser at både ildsjeler og praktikere er på riktig vei med sine utprøvinger av BIM.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B