Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Det nye barnevernbyråkratiet II
En kartlegging av samarbeid mellom kommune og stat innen barnevernet
Fafo-rapport 2010:27
ISBN 978-82-7422-744-6 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-745-3 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2010, 76 s kr. 176,- Ordrenr: 20171

Nettutgave

(pdf 827kb)

Fafo gjennomførte i 2009 en kvalitativ intervjuundersøkelse for å identifisere områder der det var rom for forbedringer i samarbeidet mellom stat og kommune i barnevernet. Knappe ressurser i kommunene, mangel på tiltak fra og en økt byråkratisering i Bufetat, var forhold som ble sagt å påvirke dette samarbeidet på en negativ måte.

For å teste ut hvor representative erfaringene og vurderingene fra 2009-undersøkelsen er, ble det våren 2010 gjennomført en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant ansatte og ledere i barneverntjenesten i 259 kommuner/bydeler, og en spørreundersøkelse blant 43 ansatte i fagteam (Bufetat). Denne rapporten presenterer resultatene fra spørreundersøkelsen. Mange av funnene fra 2009 blir bekreftet, men bildet nyanseres også noe. Enkelte av erfaringene viser seg å kun gjelde noen få. Videre fant vi at kommuneinformantene og fagteaminformantene er enige om hvilke tiltak og løsninger som kan bedre samarbeidet.
176,00 kr

176,00 kr

Ordrenummer:

20171