Fafo-rapporter

Rapportsøk

HMS og IA: To sider av samme sak?
En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål

Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen

Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20170