Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant

Monica Lund og Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 446

Nettutgave

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet, Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Denne rapporten ser nærmere på innvandreres forhold til fagorganisering innenfor renholds- og hotell/restaurantbransjen. Det har gjennom forskning og i media blitt reist spørsmål ved hvorvidt fagbevegelsen er åpen og tilgjengelig for alle grupper arbeidstakere i Norge. Med denne studien forsøker vi å frembringe mer kunnskap om etniske minoriteters forhold til og opplevelse av norske fagorganisasjoner.
Spørsmål som belyses er blant annet:
· Hvilke forskjeller er det mellom innvandrere og nordmenns arbeidssituasjon?
· Har innvandrere andre motiver for å fagorganisere seg eller la være enn hva nordmenn har?
· Er innvandrere mer opptatt av individuelle fordeler ved medlemskapet?
· Har innvandrere andre interesser på arbeidsplassene enn øvrige arbeidstakere?
· Opplever innvandrere i like stor grad som norske arbeidstakere at fagforeningene fremmer deres interesser på arbeidsplassen?
· Når organisasjonene ut med informasjon til alle grupper av arbeidstakere?
· Blir innvandrere spurt om å ta på seg tillitsverv?
· Er noen grupper mer aktive i fagforeningenes virksomhet enn andre?
· Hva gjør klubber og forbund for å inkludere innvandrere i organisasjonene?
Analysen knyttes opp mot kjønn, etnisitet og strukturelle forhold i de to bransjene. Undersøkelsen er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant vestlige og ikke-vestlige arbeidstakere ved sju Oslo-bedrifter og kvalitative intervjuer med forbund, tillitsvalgte og bedriftsledelse.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 446