logo fafo 194x64
Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører
Omstillinger ved Ulstein Verft og Aker Stord

Ordrenummer:

489

Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg

Fafo-rapport 489
ISBN 82-7422-493-0
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 239k)

Denne rapporten omhandler bedrifters evne til å endre etablerte kulturer og organisasjonsstrukturer i takt med teknologiske og produktmessige omstillinger og innovasjoner. Dette er belyst gjennom erfaringer fra endringsprosjekter ved Ulstein Verft og Aker Stord. Bedriftene er representative for den norske verftsnæringen, som kan karakteriseres som «modne organisasjoner med en satt kultur», samtidig som de opererer i markeder i sterk endring.

Rapporten viser hvor utfordrende det er å få til organisatoriske endringer. Den peker på den viktige rollen tillitsvalgte i bedriftene kan spille i slike prosesser og på hvordan forskerstøtte til utvikling i en bedrift ikke bare bør være konsentrert om teknologi, men også om organisatoriske endringer.

Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører i en moden industri har vokst fram som et utviklingsprosjekt gjennom Fafo/Nordvest Forums hovedprosjekt i forskningsprogrammet Verdiskaping 2010 i regi av Norges forskningsråd.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B