logo fafo 194x64
Fleksibel arbeidstid
En analyse av ordninger i norsk arbeidsliv

Ordrenummer:

20664

Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll

Fafo-rapport 2018:15

ISBN 978-82-324-0438-4

ISSN 2387-6859

2018

Last ned nettutgaven

Denne rapporten handler om ordninger som skal sikre arbeidstakere mulighet for å påvirke egen arbeidstid gjennom fleksitid og hjemmekontor. Vi drøfter blant annet:

  • Hvor mange arbeidstakere har fleksitid og mulighet for å jobbe hjemmefra?
  • Hvem har slik slike ordninger, og hvem har ikke?
  • Hva kjennetegner ordningene?
  • I hvilken grad regulerer norske tariffavtaler fleksitid og hjemmekontor?
  • I hvilke sammenhenger benytter arbeidstakere fleksitid og hjemmekontor?
  • Hvorfor innfører arbeidsgiver slike ordninger? Og hva er begrunnelsene for ikke å tilby fleksitid?
  • Hvor mange arbeidstakere jobber mer enn avtalt? Og hvor mange sier at dette er på grunn av fleksitid?

Datagrunnlaget er spørreundersøkelser blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B