logo fafo 194x64
Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?

Ordrenummer:

20199

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2011:08
ISBN 978-82-7422-794-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-795-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 110 s kr. 210,- Ordrenr: 20199

Nettutgave

(pdf 753kb)

Vi blir eldre. Men vi blir også flere eldre og færre yngre. Og selv om dagens – og trolig morgendagens – pensjonister holder seg friske lenge, vil de aller fleste trenge pleie og omsorg på slutten av sitt liv. I de neste tiårene vil Norge ha store utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til å fylle dette pleie- og omsorgsbehovet. Allerede i dag har sektoren problemer med rekruttering, høyt sykefravær og tidlig avgang. I denne rapporten drøfter vi om utfordringene kan møtes ved å satse på en god senior- og livsfasepolitikk. Vi ser spesielt på hvordan tiltak på virksomhetsnivå kan bidra til å redusere fysisk og psykisk slitasje og motivere til fortsatt arbeid. Vi gjennomgår nyere forsknings- og utviklingsprosjekter for å finne tiltak med dokumentert effekt, hvilke tiltak som bør utprøves bedre, og områder der det trengs mer forskning.

210,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B