Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

Innvandrere i praksis

Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

  • Fafo-rapport 2011:07
  • Fafo-rapport 2011:07
I løpet av de siste 20 årene har brukergruppa til norske arbeids- og velferdstjenester endret seg dramatisk. Halvparten av deltakerne på AMO-kurs har nå innvandrerbakgrunn. Dette stiller nye krav til saksbehandlere og kurstilbud. I denne rapporten ser vi nærmere på hvilke utfordringer NAV står overfor når det gjelder å utforme likeverdige tjenester til alle arbeidssøkere.
  • Publisert: 2. februar 2011
  • Ordrenr. 20198
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere