Frisørundersøkelsen 2013

Fafo-rapport 2013:34
ISBN 978-82-324-0032-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0033-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 91 s kr 241,- Ordrenr: 20324

Nettutgave

(pdf 3,67 MB)

Med ti års mellomrom har Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) gitt Fafo i oppdrag å studere frisør- og velværebransjen. 2013-rapporten ser derfor nærmere på utviklingen siden den første undersøkelsen tilbake i 1993. Hvilke nærings- og strukturmessige endringer er skjedd? Hvordan opplever de ansatte sin arbeidshverdag?
Trives de, og vil de bli? Hva mener de om lønn og HMS-forhold? Dette er noen av spørsmålene som denne rapporten tar opp.

241,00 kr

241,00 kr

Ordrenummer:

20324