Skip to main content
  • Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen

Vilkår for læring i kommunene

En kartlegging av fire arbeidsfelt

  • Fafo-rapport 2013:35
  • Fafo-rapport 2013:35

Hvilke muligheter for læring gir norske kommuner til voksne med kort formell utdanning? Hva kjennetegner de kommunene som lykkes med å heve kompetansen til denne gruppen? Hvordan vurderes formalkompetanse og realkompetanse? I denne rapporten undersøkes disse spørsmålene innenfor arbeidsfeltene pleie og omsorg, barnehage, kontor og vaktmester.

  • Publisert: 20. februar 2013
  • Ordrenr. 20325