logo fafo 194x64
Funksjonshemmede i Europa

Ordrenummer:

139

Tone Fløtten

Fafo-rapport 139
ISBN 82-7422-091-9

1992

Nettutgave

(pdf 3,7 MB)

Det er stor usikkerhet om hvilken betydning en tettere tilknytning til EF kan få for funksjonshemmede. I denne rapporten belyses funksjonshemmedes situasjon ved en tettere europeisk integrasjon:

  • For det første sammenliknes situasjonen til funksjonshemmede i Norge og fire sentrale EF-land både når det gjelder tiltak for integrering i arbeidslivet og rettigheter i trygdesystemet.
  • For det andre gis en bred gjennomgang av EFs politikk og tiltak overfor funksjonshemmede.
  • For det tredje inneholder rapporten en drøfting av hvordan en tettere tilknytning til EF kan få betydning for ulike sider ved funksjonshemmedes livssituasjon

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B