IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering

Fafo-rapport 391
ISBN 82-7422-377-2
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 835 kB)

Denne studien sammenfatter resultatene fra et prosjekt om informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren – IKT-sektoren.

Deler av IKT-sektoren har i de siste årene vært igjennom store forandringer, først med kraftig ekspansjon, deretter betydelig avskalling. I rapporten beskrives sysselsetting og bedriftstyper i IKT-sektoren. Videre diskuteres interesseorganisering og avtaleforhold, og et utvalg tema knyttet til organisatorisk arbeidsmiljø – blant annet arbeidstid, selvbestemmelse, kompetanse, mobilitet, samt motivasjons- og belønningsformer.

Ordrenummer:

391