Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren
Tiltak og prosesser i 19 kommuner

Fafo-rapport 405
ISBN 82-7422-394-2

2003, 138 s

Nettutgave Sammendrag

I denne rapporten evaluerer vi gjennomføringen og resultatene av innsatsen for bedre arbeidsmiljø i 19 kommuner i fem regioner. Vi beskriver hvordan kommunene har gått løs på utfordringen om å styrke arbeidsmiljøet, dels som et mål i seg selv og dels som et virkemiddel for å øke både effektiviteten og tjenestekvaliteten. Vi beskriver enkelte tiltak som har hatt suksess i noen kommuner. Men først og fremst er dette en rapport om hvorfor noen kommuner har større suksess med nær sagt alt de foretar seg, mens andre kommuner sliter med å realisere de samme målene.

Ordrenummer:

405