logo fafo 194x64
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
Ansattes erfaringer med feltteknologi

Ordrenummer:

20277

Mona Bråten og Tommy Tranvik

Fafo-rapport 2012:50
ISBN 978-82-7422-940-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-941-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 104 s kr. 254,- Ordrenr: 20277

Nettutgave

(pdf 3,4mb)

Hva skjer med arbeidsmiljøet når arbeidsgiver ønsker «å måle alt som beveger seg»? Og hva er implikasjonene for ansattes personvern?

Feltteknologier gir arbeidsgiver muligheter for detaljert kontroll med ansatte som jobber utenfor virksomhetens lokaler, slik som for eksempel renholdere, vektere, elektromontører, sjåfører og ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester.

På grunnlag av en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere, og intervjuer med tillitsvalgte i ni virksomheter, drøfter vi i denne rapporten utfordringer knyttet til innføring og bruk av feltteknologier for ulike yrkesgrupper. Vi gir også en framstilling av hva som kjennetegner ulike former for feltteknologier og hvordan de bærer i seg potensialet til å endre forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

254,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B