logo fafo 194x64
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger

Ordrenummer:

20380

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2014:33
ISBN 978-82-324-0131-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0132-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 95 s kr 245,- Ordrenr: 20380

Nettutgave

(pdf 1,64 MB)

Hva skal til for å lykkes som arbeidssøker? Formell kompetanse er selvsagt nødvendig, men sjelden en tilstrekkelig forutsetning. I denne rapporten tematiseres det arbeidssøkere må ha i tillegg. Det lille ekstra. Vi spør: Hvordan bruker arbeidsgiverne jobbintervjuet for å redusere usikkerheten de har med hensyn til hvem som passer inn i virksomheten? Hva legger de vekt på, og hvordan spør de etter sterke og svake sider? Vi har fulgt fem virksomheter fra utlysning, gjennom siling av søknader, gjennomføring av jobbintervjuer til innstilling av kandidater. Overordnet spør vi hvor godt egnet jobbintervjuet er som virkemiddel for å skille mellom allerede kvalifiserte arbeidssøkere.

245,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B