Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:32
  • Beret Bråten og Olav Elgvin

Mangfoldskommunen Drammen

Likeverdige tjenester til en mangfoldig befolkning

  • Fafo-rapport 2014:32
 

Denne rapporten handler om hvordan Drammen kommune som tjenesteyter og arbeidsgiver håndterer mangfold skapt av innvandring. Rapporten er basert på to spørreundersøkelser og flere kvalitative intervjuer med ansatte og brukere. Det som skaper utfordringer i mangfoldskommunen er ikke først og fremst forskjeller knyttet til «kultur», eller ulike verdivurderinger knyttet til skikker, religioner og tradisjoner. Utfordringene det økende mangfoldet eventuelt fører med seg, handler heller om håndfaste og konkrete forhold: At en del personer ikke har gode ferdigheter i norsk, og at det er levekårs- og livskvalitetsutfordringer blant personer både med og uten innvandringsbakgrunn.

  • Publisert: 3. oktober 2014
  • Ordrenr. 20379
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0129-1 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0130-7 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.