Kunnskap om pensjon
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

Ståle Østhus

Fafo-rapport 2019:02

Last ned nettutgaven | English summary

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Ståle Østhus

I denne rapporten presenteres resultater fra tre surveyundersøkelser av bedriftsledere, tillitsvalgte og arbeidstakere i privat sektor. Vi analyserer de ulike gruppenes kunnskapsnivå, og i hvilken grad, på hvilken måte og om hva arbeidstakere blir informert når det gjelder bedriftenes pensjonsordninger. Analysene av arbeidstakere har særlig søkelys på kunnskap om AFP og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger, og på skjevheten i slik kunnskap etter inntekt.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20699