Skip to main content

Pensjon for alle


I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Vi skal også kartlegge hva bedrifter og tillitsvalgte gjør for å informere om pensjon og øke pensjonskunnskapen blant ansatte. Formålet med prosjektet er gjennom ulike formidlingstiltak å bidra til økt kunnskap om og forståelse av det norske pensjonssystemet og hvordan det virker.

Forskere

  • Prosjektleder:

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2017
  • Avsluttes:
    desember 2018

Oppdragsgiver

  • Finansmarkedsfondet

Bærekraftsmål