Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kyndighet - Villighet - Mulighet
Reservebefalets rolle i mobiliseringsforsvaret

Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland

Fafo-rapport 169

Nettutgave

Forsvarets organisering er i støpeskjeen. Det ressurskrevende mobiliseringsforsvaret skal opprettholdes selv under dagens vanskelige økonomiske situasjon.

Denne rapporten vurderer mulighetene for økt militær aktivisering av norske reservebefal. Med utgangspunkt i en landsrepresentativ intervjuundersøkelse søkes blant annet svar på følgende spørsmål:

Hva kjennetegner reservebefalets arbeids- og livssituasjon? Hva slags militær og sivil kompetanse har de?
Hvordan vurderes Forsvarets tilbud om militær etterutdanning? Hvilke ønsker og behov har befalet for slik utdanning i framtiden?
Hva slags aktiviseringspotensial har Forsvaret, for eksempel når befalets vilje til økt innsats konfronteres med deres forpliktelser i familie- og arbeidsliv?
Samtidig vurderes de frivillige organisasjonenes muligheter i aktiviseringen av reservebefalet. Hvilket medlemspotensial representerer de? Kan organisasjonene fungere som et aktivt bindeledd mellom befalet og Forsvaret?

NROF har initiert prosjektet. Forsvarsdepartementet er oppdragsgiver og har fullfinansiert undersøkelsen.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 169