Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU

Jon Erik Dølvik (red.)

Fafo-rapport 168

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

Gir dagens EØS-løsning eller et norsk EU-medlemskap de beste mulighetene til å fremme fagbevegelsens interesser og verdier? Med dette mandatet fra LOs sekretariat har FAFO laget denne utredningen, der siktemålet er å bidra med kunnskap, problemstillinger og analyser som kan danne grunnlag for fagbevegelsens debatt om EU-medlemskap.

Konsekvensene og mulighetene knyttet til EØS og EU-medlemskap vil avhenge av økonomiske drivkrefter og framtidige politiske prosesser som fagbevegelsen selv vil være med å påvirke, både på nasjonalt og europeisk plan. Valget mellom EØS og EU dreier seg derfor i første rekke om hvilke politiske rammer og perspektiver fagbevegelsen skal legge til grunn for sitt arbeid.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 168