logo fafo 194x64
Levekår og livskvalitet blant hivpositive

Ordrenummer:

402

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås

Fafo-rapport 402
ISBN 82-7422-389-6
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 1 MB)

Ved utgangen av 2001 levde det anslagsvis 1500–1600 mennesker i Norge som vet de er hivpositive. Denne rapporten handler om deres levekår. Sentrale spørsmål i undersøkelsen har vært deres materielle og sosiale levekår, hva som preger hivpositive kvinners og menns helse og livssituasjon, forskjeller mellom ulike grupper av hivpositive, samt i hvilken grad hivpositive opplever at hjelpeapparatet er tilpasset deres helse og livssituasjon. Rapporten tar for seg hovedtemaene materielle levekår, forholdet til andre og forholdet til helse og offentlige tjenester.

Undersøkelsen er ment å skulle være et kunnskapsbidrag til organisasjoner og helsemyndigheter. Den er foretatt på oppdrag fra Helsedepartementet og Pluss-LMA. Deler av midlene er fra stiftelsen Helse og rehabilitering.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B