logo fafo 194x64
Når nøden er størst
En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Ordrenummer:

476

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten

Fafo-rapport 476
ISBN 82-7422-479-5
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 538k)

Denne rapporten er resultat av en kartleggingsundersøkelse av de frivillige organisasjonenes innsats overfor fattige, gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoretet. Rapporten belyser både de frivillige organisasjonenes tilbud om økonomisk og materiell hjelp til livsopphold og deres innsats på det sosiale området. Videre blir organisasjonenes vurdering av sin egen rolle som fattigdomsbekjempere diskutert, og personer som benytter seg av de frivillige organisasjonenes tilbud forteller om sine erfaringer. Endelig diskuteres likheter og forskjeller mellom det frivillige og det offentlige sosiale arbeidet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B