logo fafo 194x64
Når sjefen er en app

Ordrenummer:

20649

Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim

Fafo-rapport 2017:41

ISBN 978-82-324-0416-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0417-9 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 102 s, kr 252,- Ordrenr 20649

Nettutgave

(pdf 632 kB)

På få år har den såkalte delings- eller plattformøkonomien, med Uber og Airbnb i spissen, fått fotfeste i Norge. Effektiv og brukervennlig teknologi har skapt begeistring så vel som bekymring. I denne rapporten ser vi nærmere på plattformøkonomien, med vekt på plattformer som formidler arbeidsoppdrag. Vi undersøker hvor mange digitale plattformer som finnes i det norske markedet, hvor mange som jobber via plattformer, relasjonen mellom plattformene og tilbyderne, og hvilke implikasjoner digital formidling av arbeid har for helse, miljø og sikkerhet. Vi ser også på i hvilken grad virksomheter bruker digitale plattformer for å sette ut oppdrag.

Rapporten ble presentert, og problemstillinger omkring plattformøkonomien ble diskutert, på en Fafo-frokost 11. januar 2018. Frokosten kan ses i opptak på Fafo-tv, og på Youtube.

252,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi