Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Fafo-rapport 2018:19
ISBN 978-82-324-0445-2 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0446-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018

(pdf 650 kB)

I denne rapporten ser vi på hvordan el-bedrifter bemanner sine prosjekter for offentlige oppdragsgivere. Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter. Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene, og i hovedsak bemannes prosjektene med egne ansatte. 22 prosent av de tillitsvalgte svarer at man delvis må bemanne prosjektene med arbeidstakere utenfor egen arbeidsstokk. Begrunnelsen er at bedriften har så mange oppdrag at de ikke har nok ansatte, eller mener de kan spare kostnader. I casene finner vi eksempler på at press på pris kan gi utslag i bruk av innleie fra produksjonsbedrifter eller bemanningsbyråer. De tillitsvalgte er gitt en sentral rolle med hensyn til å overholde regelverket for slik innleie. Det gir derfor en viss grunn til bekymring når mer enn en av fire mener at de ikke har tilstrekkelig opplæring til å kunne håndtere spørsmål om innleie.

180,00 kr

180,00 kr

Ordrenummer:

20668