logo fafo 194x64
Oppfølging av lærlinger i Akershus

Ordrenummer:

20593

Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Fafo-rapport 2016:31
ISBN 978-82-324-0321-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0322-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 86 s, kr 236,- Ordrenr 20593

(pdf 1848 kB)

English summary

I denne rapporten kartlegges kvaliteten på oppfølgingen av lærlingene i Akershus. Kartleggingen skal gi Akershus fylkeskommune en mulighet til å vurdere om det er behov for et mer målrettet kvalitetsutviklingsarbeid i fylkeskommunen. Videre om det er enkelte bransjer/fag eller opplærings-kontor og enkeltbedrifter som skiller seg ut positivt, og som kan bidra med sine erfaringer i det videre utviklingsarbeidet. Rapportens problemstillinger er:

  • Hvor god oppfølging får lærlingene i Akershus?
  • Er det tydelige kvalitetsforskjeller mellom bransjene eller mellom enkeltfag?
  • Er det områder innenfor «god oppfølging» der kvaliteten er særlig god ellersærlig avvikende?

236,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B