Skip to main content

Oppfølging av lærlinger i Akershus fylkeskommune


Akershus fylkeskommune ønsker å få innsikt i status på kvaliteten av oppfølgingen av lærlinger. Formålet med prosjektet er å kartlegge Akershuslærlingenes situasjon sett opp mot kvalitetsdefinisjonen av oppfølgingen av lærlinger utarbeidet av Akershus fylkeskommune.

Det metodiske opplegget kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode for både å få tilgang på bredde og dybdekunnskap. Vi vil bruke kvantitative data til å gi et representativt bilde for fylket som helhet og for de ulike fagområdene. Samtidig er det en ambisjon med vårt løsningsforslag å beskrive et «best case» som skiller seg særlig ut. Deretter vil vi diskutere betingelsene som må være til stede for at man kan trekke på erfaringene fra disse i den videre utviklingen av kvalitetsarbeidet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2015
  • Avsluttes:
    oktober 2016

Oppdragsgiver

  • Akershus fylkeskommune